بسم الله الرحمن الرحيم
Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiem (In de naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige).

Assidq is een initiatief van een aantal Soenni broeders die de zuivere Da’wah van Ahloes-Soennah waldjamaa’ah volgens het begrip van onze vrome voorgangers wensen te verspreiden. Assidq, wat waarachtigheid betekent, zal trachten om zoveel mogelijk informatie in de vorm van lezingen, audio, lessen en artikelen in het Nederlands ter beschikking te stellen.
Onze trefwoorden zijn: authenticiteit, transparantie en eerlijkheid; woorden die je vandaag de dag niet meer weg kunt denken als het gaat om de zuivere Da’wah van de Boodschapper van Allaah en zijn metgezellen. Dit is wat ons onderscheidt van veel andere uitnodigers, die naar de Da’wah van afgedwaalde groeperingen uitnodigen.

Iedereen is van harte welkom om onze lessen te volgen, maar ook niet-moslims zijn welkom voor meer informatie over de Islaam.
Neem gerust een kijkje op onze website en schroom niet om contact met ons op te nemen indien u vragen, opmerkingen of suggesties heeft.
AGENDA